Kompetanse

Vårt tjenestetilbud har bred kundeverdi: Personlig - eller pedagogisk visualisering som fruktbar relevans på din utviklings- eller karrierevei? Egnet metaverdi, uansett utviklingsbehov og læringsmål, via veiledende hjelpekunst, ikke råd?

Via tilpasset veiledningsposisjon letter vi din tenkning, prakker ikke på deg vår: Få bedre bildeevne for praktisk visualisering til fordel for fornyelse, læring eller personlig vekst? Synlig visualiseringsevne via nyttig synsinfo eller visuell didaktikk for vår visuelle kulturtilstand? Indre bildero som kreativ arbeidsro eller ytre bildekraft som metakraft, ikke glansbilder?

Vi tilpasser visualisering og fremmer visuell didaktikkforståelse. Velg mellom personlig utviklende bildeforløp eller lærerik syns-informasjon for tydeligere leder-kommunikasjon. Vi fremmer både bilde- og symbolbruk på tvers av visningsflater og nivåer via metaintelligent anvendelighet.

Øve mer på lærerike -/utviklende visualiseringsforsøk? Trenger du å foredle flere visuelle hensyn? Behov for litt frodigere visualiserings-metodikk?

Visuell refleksjon i vår visuelle kultur eller pedagogisk filosofi for bildeforbrukets tidsalder? Dine indre bilder i den ytre bildestrømmen, gir de deg tilstrekkelig kontakt med ditt indre landskap?

Skjermbasert kjedsomhet eller inspirasjon via veiledende metodeundervisning? Pedagogisk veiledning i visuell metodikk?Personlig suksess eller profesjonell presisjon for ønsket fremgang? For hvilket formål vil du ha mer ut av din indre bildeevne til fordel for den ytre? Visualiserer organisasjonen det som nytenkes? Hvordan visualisere fremsynt nytenkning? Hvorfor lette dynamisk kompleksitet via visuelle forenklinger?

Bildespråk som metaspråk gir god innovasjon, ofte som ditt eller foretakets intuitive forsprang, men avhenger av gode visualiserings-løsninger. Vi fremmer derfor organisasjonens synsinfo og letter din visualiseringsevne - foredler lærerik, fornyende og utviklende synlighet.

Praktisk bildekommunikasjon som visuell retorikk, visuell didaktikk eller læringssamfunnets bildespråk? Sanne lettelser for hjernen eller frigjørende klarhet for hjertet?

Vi støtter våre kunder i å finne eller selv skape bilder som utfordrer, frigjør og motiverer. Vi stimulerer gjerne visuell didaktikk- og metodeutvikling - uansett visningsflate, presentasjonsvariabler eller presentasjonsformer:

Be om en kursrekke i læringsbevisste bildevalg, et inspirasjonskurs i didaktisk design/regi eller personlig veiledning for utviklende nøkkel-symbolikk i indre arbeid: Våre tjenester spenner fra visuelle hensyn til visuell metodekunnskap.

Kompetanse

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?