Mer om oss

Mitt navn er Marek Wielgosz, daglig leder og visuell didaktiker. Jeg hjelper deg med å snakke til andres øyne, utnytter visuell didaktikk via visuell refleksjon som nøkkelferdighet i kommunikasjonspsykologi.

Hvordan kan du få mer ut av din bildeevne til fordel for pedagogisk formidlingsklarhet via synsinformasjon?

Slik forgrener vi vår visuelle utviklingskompetanse:

  1. Visuelle holdepunkter for tolketjenester
  2. Næringslivsrettet visualiseringsmetodikk
  3. Bildespråk som hjertespråk i indre arbeid
  4. Designløsninger som profileringsløsninger
  5. Visuell innovasjonsmetodikk for selvstartere
  6. Læringssamfunnets bildespråk for pedagogisk virksomhet 
  7. Visuell karriereveiledning som karriereløft - eller karriereskift?
  8. Utviklende symbolbruk og lærerik bildebruk for refleksjon i lærende organisasjoner
  9. Bildero for indre arbeidsro som klok skjerming i  bildeforbrukets tidsalder
  10. Hjelp til mindfulnessbasert tilnærming til forbedringsarbeid, utviklingspress som stress, mestring av vanskelige hendelser - eller til å omsette bildekraft til innovasjonskraft.

Vi kombinerer gjerne forgreningspunktene ovenfor.

reflektert-visualisering.no

Vi hjelper deg med pynt privat, tøtter skoler og bedrifter med didaktisk design for læremidler og læringsressurser, inspirerer til dekor på kontoret eller annet interiør, veileder i foliering for pedagogiske formål eller designer profilering for gatebukker, plakater og skilt. Hva med megastore bannere eller veggvideor som fasadekommunikasjon i storformat? Eller reklameanalyse og manusutvikling før du får reklame eller/og levende bilder fra andre?

visuell-refleksjon.no

Personlig symbolbruk på din utviklingsvei - eller pedagogisk bildebruk på din karrierevei?

Praktisk bildekommunikasjon mellom visualiseringsmetodikk og visuell didaktikk - uansett visningsflate og alder: Kursing, coaching, videocoaching, foredrag, seminarer og utviklingsprosjekter for forklarende og utviklende bilde- og symbolbruk i indre arbeid og pedagogisk arbeid.

ubekymret-visjonsro.no

Visuell Refleksjon foredler lærende organisasjoners visuelle hensyn: Visuell tenkning som nytenkning for innovativ praksis via visuell didaktikk- og metodeutvikling.

Ellers kombinerer vi mindful bildero med bildespråk som metaspråk: Vi støtter deg, gründere, kunnskapsbedrifter og lærende organisasjoner via dynamisk posisjonering i veiledning, foredler kombinasjonen åpen intuisjon og analytisk kapasitet. Hva med mindful bildero for innovativ arbeidsro i forbedringsarbeid? Å utvide nevroplastisitet, mellom din intuitive hjernehalvdel den analytiske, gir metaintelligente bilder fremfor glansbilder: Hjelp til mindfulnessbasert tilnærming til forbedringsarbeid - eller visuell metakraft som retningsbestemt innovasjonskraft.

Mer om oss

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?